Biztonsági figyelmeztetés

 

A korábbi években már több horgász tragédiájáról olvashattunk, amikor nagyfeszültségű távvezeték a horgászbotokon keresztül okozott súlyos, vagy halálos balesetet. Ez veszély a tavainknál horgászókat is fenyegeti, hiszen egyesületünk területén, az 1-es, és a 4-es horgásztavak felett is nagyfeszültségű vezeték húzódik át.

A 122/2004. (X.15) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről meghatározza, hogy az 1-35 kV névleges feszültségű föld feletti szabadvezeték biztonsági övezete 5 méter. Ez azt jelenti, hogy a vezetéket ennél jobban megközelíteni életveszélyes és tilos! Itt külön ki kell hangsúlyozni a megközelítést, hiszen közvetlen érintés hiányában is bekövetkezhet az átívelés.

Hazánkban a nagyfeszültségű szabadvezetékek a létesítésükre vonatkozó előírások alapján, a földfelszíntől számított biztonságos, legalább 6 méter magasságban létesülnek, így az előírt biztonsági övezet biztosított. Egy kézben tartott kihúzott horgászbot azonban jelentősen lecsökkentheti ezt a védőtávolságot. Ebből a szempontból a legnagyobb odafigyelést a modern szénszálas karbon botok igénylik, melyek jól vezetik az áramot, és így fokozott veszélyt jelentenek a nagyfeszültségű vezetékek közelében. Erre az információra bottesten szereplő kis piktogram is felhívja a használó figyelmét.

A fentiek alapján arra kérjük a tavainknál horgászókat, hogy saját életük védelme érdekében minden esetben kellő körültekintéssel járjanak el a horgászhely kiválasztásakor és tartsanak kellő távolságot a horgászhely közelében lévő nagyfeszültségű távvezetéktől! Emellett tartsák be a figyelmeztetést és a karbon anyagú horgászbotokat viharos idő és villámlás esetén inkább tolják össze, mert azok ilyen időben villámhárítóként viselkednek!

 

Nincs olyan horgászélmény, amelyért megérné kockára tenni az egészségünket, vagy életünket!